layoutelementlayoutelement
 

Fleks- og skånejob - netværkscafe

Tirsdag mødes personer, der er i fleks- eller skånejob i Sund By Butikken. 

Formål med cafeen:

At være et mødested for personer, der er langtidssygemeldte, visiteret til fleks- eller skånejob eller førtidspension
At afholde aktiviteter til gavn for brugerne som eksempel virksomhedsbesøg og foredrag
At give brugerne rum og mulighed for erfaringsudveksling og gensidig støtte og hjælp
At støtte den enkelte person med en bisidder, såfremt man ønsker denne hjælp

Tid og sted
Netværkscaféen mødes i Sund By Butikken tirsdage kl. 10-12 i lige uger og tirsdage kl. 14-16 i ulige uger. 

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk